Odpadki niso samo nevšečen stranski produkt sodobnega človeka in velik onesnaževalec okolja, temveč tudi pomembna surovina.

Skrb za ohranjanje čistega okolja je temeljna vrednota našega podjetja. Za doseganje tega cilja bomo razvijali različne projekte.

 • Sprememba cene toplote s 1.7.2014

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.7.2014

  Zaradi zvišanja cene zemeljskega plina s 1.7.2014 za 1,10% zvišujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.7.2014 iz 0,05827 EUR/kWh na 0,05888 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,07109 EUR/kWh na 0,07183 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • OTVORILI SMO NOVO POSTAJO ZA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN "METAN"

  Desetega junija ob 11.00 smo otvorili novo polnilnico za stisnjen zemeljski plin METAN, na Zagrebški cesti 71.

   

   

 • Sprememba cene toplote s 1.6.2014

   

  Zaradi zvišanja cene zemeljskega plina s 1.6.2014 za 0,25% zvišujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.6.2014 iz 0,05813 EUR/kWh na 0,05827 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,07092 EUR/kWh na 0,07109 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • Spremembe pri opominjanju

   

  Spoštovani odjemalci!

   

  V želji, da vas še pravočasno spomnimo na založeni račun in da se izognete vsej slabi volji zaradi obresti, opominov pred izvršbo in stroškov izterjave, boste odslej imeli na hrbtni strani računa/položnice vsak mesec izpisan opomin oziroma stanje neporavnanih obveznosti.

   

 • OBVESTILO

   

  »Od junija 2014 je na vašem računu prikazana nova postavka: Prispevek za podpore električni energiji iz OVE in SPTE.

  Obveščamo vas, da je bila na osnovi določb Energetskega zakona v Ur.l. RS št. 36/2014 objavljena Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki zavezuje vse končne odjemalce k plačilu tega prispevka.

  Ob uvedbi znaša prispevek 0,99627 EUR/MWh brez DDV oziroma 1,21545 EUR/MWh z upoštevanjem 22 % DDV.«

© Energetika Maribor 2009