Odpadki niso samo nevšečen stranski produkt sodobnega človeka in velik onesnaževalec okolja, temveč tudi pomembna surovina.

Skrb za ohranjanje čistega okolja je temeljna vrednota našega podjetja. Za doseganje tega cilja bomo razvijali različne projekte.

 • NA PRAGU NOVE OGREVALNE SEZONE

   

  PRIPRAVITE SE NA NOVO OGREVALNO SEZONO.

   

  S tem obvestilom vam podajamo nekaj osnovnih informacij glede postopka na začetku ogrevalne sezone ter način obračuna toplote.

 • BREZPLAČNA PARKIRNA MESTA ZA VOZILA NA METAN (CNG)

   

  Seznam brezplačnih parkirnih mest za vozila na METAN (CNG) v plačljivi beli coni:

   

  - Partizanska 50, pri železniški postaji, Lent, v bližini tržnice, Slovenska 34, Slomškov trg (pri dimnikarjih), Slomškov trg (pred križiščem z Gledališko), Gregorčičeva 27, Orožnova 6, Trg Borisa Kidriča 2, Sodna 19 (nasproti policijske postaje), Glavni trg 25 (Delavska hranilnica), Razlagova 14 pri EPF, Gregorčičeva (križišče s Tyrševo), Tyrševa 29 (pri prvem domu), Trg generala Maistra (Vinag), Trg generala Maistra (nasproti stranskega vhoda v objekt MO Maribor), Razlagova 6 (pri »Maistrovem dvoru«), Verstovškova 4.

 • MOBILNA IN SPLETNA ENERGETIKA

   

  Ponovno vas obveščamo o dostopu do vseh podatkov o izstavljenih računih, plačilih in odprtih postavkah, do katerih lahko dostopate 24 ur na dan z uporabo Mobilne Energetike in Spletne Energetike.

  Dostop do Mobilne Energetike vam omogočamo na pametnih telefonih in tablicah. Dostop je mogoč na naslovu https://m.energetika-mb.si ali preko QR kode, katero najdete na spletni strani našega podjetja www.energetika-mb.si.

   

  Dostop do Spletne Energetike pa vam omogočamo na spletni strani našega podjetja www.energetika-mb.si.

   

 • OPOMINI NA HRBTNI STRANI POLOŽNIC

   

  SPOŠTOVANI ODJEMALCI!

   

  Ponovno vas obveščamo o spremenjenem načinu opominjanja, ki ga izvajamo od meseca aprila 2014 dalje.

  Vsak mesec imate na hrbtni strani računa/-položnice izpisan opomin oziroma stanje neporavnanih obveznosti.

  1. V primeru, ko imate neporavnane redne račune, je na opominu določen dodaten rok plačila.

  V takšnem primeru (pred postopkom izterjave) zakonodaja predpisuje izdajo enega opomina.

  2.Posebej so prikazane terjatve v izvršbi/-pravdi, za katere so bile izstavljene izvršbe ali poteka postopek pravde. Takšen dolg je potrebno poravnati nemudoma!

   

  Če imate na opominu v eni od vrstic izpisan skupni znesek 0,00, nimate neporavnanih terjatev iz tega naslova na dan, ki je napisan nad tabelo!

   

   

 • Sprememba cene toplote s 1.10.2014

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.10.2014

   

  Zaradi zvišanja cene zemeljskega plina s 1.10.2014 za 0,91% zvišujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.10.2014 iz 0,05846 EUR/kWh na 0,05897 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,07132 EUR/kWh na 0,07194 EUR/kWh z DDV.

   

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

© Energetika Maribor 2009