Odpadki niso samo nevšečen stranski produkt sodobnega človeka in velik onesnaževalec okolja, temveč tudi pomembna surovina.

Skrb za ohranjanje čistega okolja je temeljna vrednota našega podjetja. Za doseganje tega cilja bomo razvijali različne projekte.

 • ENERGETIKA MARIBOR PRISTOPILA K SPORAZUMU O IZVEDBI ODPUSTA DOLGOV

   

  Energetika Maribor in še tri mariborska javna podjetja so dne 19.8.2015 tudi uradno z aneksom pristopila k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Na koordinaciji so se zavezali, da bodo skušali skupaj oblikovati enoten model odpisa dolgov po katerem bi se ravnala Mestna občina Maribor in javna podjetja. Hkrati so podjetja, ki delujejo v več občinah, izrazila upanje, da bodo tudi preostale občine pristopile k podpisu.

 • Sprememba cene toplote s 1.8.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.8.2015

  Zaradi zvišanja cene zemeljskega plina s 1.8.2015 za 0,77% zvišujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.8.2015 iz 0,04909 EUR/kWh na 0,04943 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,05989 EUR/kWh na 0,06030 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • Sprememba cene toplote s 1.7.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.7.2015

  Zaradi znižanja cene zemeljskega plina s 1.7.2015 za 1,40% znižujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.7.2015 iz 0,04972 EUR/kWh na 0,04909 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,06066 EUR/kWh na 0,05989 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • Sprememba cene toplote s 1.6.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.6.2015

  Zaradi znižanja cene zemeljskega plina s 1.6.2015 za 1,20% znižujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.6.2015 iz 0,05028 EUR/kWh na 0,04972 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,06134 EUR/kWh na 0,06066 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • OBVESTILO

   

  Spoštovani,

   

  Odjemalci, ki odjemajo toploto iz skupnega odjemnega mesta, so dolžni sporočiti podatke o začetku ali prenehanju odjema toplote v 15 dneh po nastali spremembi. To določa 292.člen Energetskega zakona (EZ-1).

   

  Hkrati vas obveščamo o 530.členu EZ-1, ki določa, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z dnem dobave oziroma z dnem, ko je odjemalec postal lastnik stavbe ali dela stavbe. Določba velja v primeru, če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena v pisni obliki.

   

  O navedenih obveznostih smo obvestili vaše upravnike.

   

© Energetika Maribor 2009