Odpadki niso samo nevšečen stranski produkt sodobnega človeka in velik onesnaževalec okolja, temveč tudi pomembna surovina.

Skrb za ohranjanje čistega okolja je temeljna vrednota našega podjetja. Za doseganje tega cilja bomo razvijali različne projekte.

 • Sprememba cene toplote s 1.7.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.7.2015

  Zaradi znižanja cene zemeljskega plina s 1.7.2015 za 1,40% znižujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.7.2015 iz 0,04972 EUR/kWh na 0,04909 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,06066 EUR/kWh na 0,05989 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • Sprememba cene toplote s 1.6.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.6.2015

  Zaradi znižanja cene zemeljskega plina s 1.6.2015 za 1,20% znižujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.6.2015 iz 0,05028 EUR/kWh na 0,04972 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,06134 EUR/kWh na 0,06066 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • OBVESTILO

   

  Spoštovani,

   

  Odjemalci, ki odjemajo toploto iz skupnega odjemnega mesta, so dolžni sporočiti podatke o začetku ali prenehanju odjema toplote v 15 dneh po nastali spremembi. To določa 292.člen Energetskega zakona (EZ-1).

   

  Hkrati vas obveščamo o 530.členu EZ-1, ki določa, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z dnem dobave oziroma z dnem, ko je odjemalec postal lastnik stavbe ali dela stavbe. Določba velja v primeru, če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena v pisni obliki.

   

  O navedenih obveznostih smo obvestili vaše upravnike.

   

 • Sprememba cene toplote s 1.5.2015

   

  Obrazložitev spremembe cene toplote s 1.5.2015

  Zaradi znižanja cene zemeljskega plina s 1.5.2015 za 1,56% znižujemo prodajno ceno variabilnega dela toplote gospodinjskega odjema v Energetiki Maribor d.o.o. s 1.5.2015 iz 0,05100 EUR/kWh na 0,050028 EUR/kWh brez DDV oziroma iz 0,06222 EUR/kWh na 0,06134 EUR/kWh z DDV.

  Ceni obračunske moči toplote in števnine ostajata nespremenjeni.

   

 • OTVORITEV RAZSTAVE »MARIBOR IMA SRCE«

  Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. je skupaj z Mestno občino Maribor in društvom Jasa odprla razstavo pod imenom

   

  »MARIBOR IMA SRCE«

   

  Na svečanosti ob otvoritvi so

   

  - mag. Mateja Jamnik, predsednica društva Jasa,

   

  - mag. Alan Perc, direktor Energetike Maribor in

   

  - ga. Jelka Černivec, podžupanja Mestne občine Maribor

   

  predstavili projekt z okrog 1500 slikami, risbami, apeli odraslim in drugimi besednimi prispevki, ki jih je 1000 mariborskih osnovnošolcev - ustvarilo kot svojevrsten opomin k čuječnosti vseh nas.

   

© Energetika Maribor 2009