Lokacija polnilne postaje

Opis lokacije

Polnilna postaja je na Zagrebški cesti 71 v Mariboru na parcelni številki 558/1 k.o. Tezno. Vsa navedena zemljišča so v lasti MO Maribor. Ob parcelni meji lokacije poteka srednjetlačni plinovod z delovnim tlakom 6 bar, ki je primeren za polnilno postajo.

 

 

Lokacija CNG postaje v MO Maribor – širše (vir: maps.google.com)
Mikrolokacija CNG postaje (vir: maps.google.com)
Polnilna postajaUvoz in izvoz na postajo je iz Zagrebške ceste  v Mariboru. Priključevanje je urejeno na Zagrebško cesto po sistemu desno – desno. V povezavi s sosednjima križiščema je tako možen krožni promet v krogu Špelina-Zagrebška-Poljska-Ptujska cesta.

https://m.energetika-mb.si

 

Navodila Mobilna energetika (1.1 MB)

© Energetika Maribor 2016