Okoljski vidiki

Zakaj kot pogonsko gorivo v prometu uporabljati zemeljski plin?

Prvi razlog je skrb za okolje, saj že iz same kemične sestave zemeljskega plina izhaja, da so emisije ogljikovega dioksida in drugih škodljivih snovi v okolje bistveno nižje kot pri konvencionalnih pogonskih gorivih. Emisije ogljikovega dioksida so manjše za vsaj 20%, prav tako so nižje emisije dušikovih oksidov. Glede na velik problem onesnaženosti nekaterih mestnih središč s prašnimi delci PM10, ki so zdravju zelo škodljivi, pa je bistvena prednost zemeljskega plina, da so emisije prašnih delcev do 98% nižje od dizelskih motorjev.

 

Spodnja slika (1) prikazuje število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10 na prometnih mestnih postajah ter postajah mestnega ozadja v Sloveniji (vir: Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ). Urad za hidrologijo in stanje okolja Agencije RS za okolje, 2011):

Slika 1: Število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10

 

 

 

Vsekakor je pomemben razlog tudi cena, saj so stroški goriva za prevožen kilometer do polovice nižji od stroškov za bencin in do tretjine nižji od stroškov za dizelsko gorivo.

 

Dejstvo je tudi, da je tehnologija vozil in tehnologija polnjenja vozil tehnološko razvita in komercialno dostopna že sedaj in v praksi deluje.

 

 

https://m.energetika-mb.si

 

Navodila Mobilna energetika (1.1 MB)

© Energetika Maribor 2016