Osebna izkaznica

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

 

Skrajšano ime firme: Energetika Maribor d.o.o.

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št. 1/00753/00 za opravljanje naslednjih dejavnosti:

 

35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah

35.140 Trgovanje z električno energijo

35.210 Proizvodnja plina

35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

52.100 Skladiščenje

64.910 Dejavnost finančnega zakupa

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

 

Osnovni kapital: 1.011.099,98 EUR

Ustanovitelj: Mestna občina Maribor

Lastništvo: 100-odstotno v lasti Mestne občine Maribor

Šifri dejavnosti: 35.300 in 35.220

Matična številka: 5107199

Davčna številka: SI77722922

Razvrstitev družbe: srednja družba

 

 

https://m.energetika-mb.si

 

Navodila Mobilna energetika (1.1 MB)

© Energetika Maribor 2016