Srce mesta!

Aktualne novice s področja daljinskega ogrevanja

Na Dunaju uresničujejo svoje načrte glede izboljšanja kakovosti zunanjega zraka. V skladu z napovedmi in načrti povečujejo delež daljinskega ogrevanja, javnega potniškega prometa (z vozili z nizkim CO2 izpustom) in toplotnih sanacij stavb.
 
Več na: www.morel.si/Zanimivosti/Avstrija_Dunajski_ukrepi_za_izboljsanje_kakovosti_zraka_so_ucinkoviti/
 
Projekt Wcycle je bil z 18.10.2016 predstavljen tudi slovenski javnosti. Po uspešni predstavitvi v Bruslju so tokrat v Mariborskem Narodnem domu s projektom povezana podjetja Energetika, Snaga in Nigrad (vsa v večinski lasti MOM), prikazala mestni načrt za prehod mesta v krožno gospodarstvo.
 
Več na: www.deloindom.si/odpadki/mariborski-wcycle-prinasa-tudi-nova-zelena-delovna-mesta  www.lokalec.si/novice/mariborski-wcycle-prinasa-tudi-nova-zelena-delovna-mesta/
 
12.10.2016 je Energetika Maribor, skupaj z Mestno občino Maribor in še dvema podjetjema v večinski lasti le te (Snaga, Nigrad), predstavila projekt Wcycle. Projekt tako imenovanega krožnega gospodarstva je bil prvič predstavljen v Bruslju na tednu regij in mest (Open days of Regions and Cities). Predstavljen projekt temelji na predpostavki, da je vsakemu odpadku potrebno dati priložnost, da se ponovno uporabi, da postane nov vir. Projekt Wcycle je pritegnil veliko pozornosti in odobravanja tako domačih kot tujih strokovnjakov, ki želijo tudi v svojem okolju doseči učinke, ki bi prebivalcem omogočalo cenejše bivanje ob višji kakovosti življenja.
 
Več na: www.vecer.com/maribor-v-bruslju-o-kroznem-projektu-6265027 https://www.si21.com/Gospodarstvo/Mariborski_Wcycle_izpostavljen_v_Bruslju_kot_primer_dobre_prakse/
 
NA DUNAJU V DALJINSKEM OGREVANJU VIDIJO SVETLO PRIHODNOST
»Ne glede na to, kaj bodo prinesla naslednja desetletja v smislu nove tehnologije - daljinsko ogrevanje ima prihodnost. S pokritostjo omrežja na razdalji več kot 1200 kilometrov, je omrežje daljinskega ogrevanja na Dunaju, eno od največjih omrežij daljinskega ogrevanja v Evropi….«
 
Več na: http://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67858/channelId/-51439
 
 
PRIMER DANSKE: Kako lahko daljinsko ogrevanje izboljša energetsko varnost
»Daljinsko ogrevanje je točno to, kot se sliši: ogromni kotli, ki zagotovijo ogrevanje za celotno okrožje prek mreže ogrevalnih cevi. Medtem ko gospodinjstva v Veliki Britaniji kupujejo plin, ki je dostavljen v posamezne kotle za ogrevanje, so soseske na Danskem opravile s posameznimi kotli in namesto tega svojo vročo vodo neposredno v svoje hiše prenašajo iz  večjih in veliko bolj učinkovitih, skupnih kotlov….«
 
Več na: https://www.theguardian.com/big-energy-debate/2014/aug/20/denmark-district-heating-uk-energy-security 


DALJINSKO OGREVANJE JE ENA IZMED POTI K BOLJŠIM PODNEBNIM RAZMERAM-ŠVEDSKA
» Daljinsko ogrevanje ime v preteklih letih stalno rast in danes predstavlja več kot polovico vsega ogrevanja za stanovanja in druge prostore na Švedskem. Glede na podnebne težave, s katerimi se trenutno soočamo, ima daljinsko ogrevanje vse možnosti, da ostane v procesu nadaljnje širitve….«
 
Več na: http://www.svenskfjarrvarme.se/In-English/District-Heating-in-Sweden/District-Heating/
 
 
CENE DALJINSKEGA OGREVANJA SO VEČINOMA PRENIZKE
»Če imate možnost, se priključite na daljinski sistem ogrevanja oziroma hlajenja, svetujejo energetski svetovalci. V večini primerov bo to ne le najcenejše za vas, ampak tudi najprijaznejše do okolja…..« ENERGIJA DOMA 26.3.2015
Več na:  http://www.energijadoma.si/novice/zanimivosti/cene-daljinskega-ogrevanja-so-vecinoma-prenizke#.V581w7BxlUY
 
 
 
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ- Bruselj 16.2.2016
»Za dosego naših ciljev razogljičenja je treba zmanjšati emisije ogljika v zvezi s stavbami. To vključuje prenovo obstoječih stavb, skupaj z okrepljenimi prizadevanji na področju energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov, ki jih podpirata brezogljična električna energija in daljinsko ogrevanje.
Več na: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SL/1-2016-51-SL-F1-1.PDF MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS