Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

CNG gorivo

S stisnjenim zemeljskim plinom vozite ceneje in okolju prijazno.

Gradimo splet različnih energentov, ki bodo zagotavljali energetsko učinkovito mobilnost ter čisto okolje.

Glavna prednost uporabe stisnjenega zemeljskega plina oziroma metana v prometu je prav gotovo skrb za okolje.

Metan ali CNG (compressed natural gas) se uporablja kot učinkovita alternativa bencinu, dizlu in avtoplinu (LPG). S tem boste prevozili več in hkrati znatno poskrbeli za čistejše okolje v katerem živimo.

Za več informacij nam pišite na e-naslov cng@energetika-mb.si.

Na fotografiji je prikazana CNG polnilnica na Zagrebški cesti v Mariboru.

Grafika CNG polnilnice na Zagrebški cesti v Mariboru.

Lokacija polnilne postaje

Polnilna postaja je na Zagrebški cesti 71 v Mariboru na parcelni številki 558/1 k.o. Tezno. Vsa navedena zemljišča so v lasti MO Maribor. Ob parcelni meji lokacije poteka srednjetlačni plinovod z delovnim tlakom 6 bar, ki je primeren za polnilno postajo.

Uvoz in izvoz na postajo je iz Zagrebške ceste v Mariboru. Priključevanje je urejeno na Zagrebško cesto po sistemu desno – desno. V povezavi s sosednjima križiščema je tako možen krožni promet v krogu Špelina-Zagrebška-Poljska-Ptujska cesta.

Lokacija CNG postaje v MO Maribor – širše

(vir: maps.google.com)

Mikrolokacija CNG postaje

(vir: maps.google.com)