Srce mesta!

Lokacija polnilne postaje

Lokacija polnilne postaje

Naša energetska strategija temelji na osmišljenem spletu različnih energentov, ki bodo zagotavljali energetsko učinkovitost in čisto okolje.

Opis lokacije

Polnilna postaja je na Zagrebški cesti 71 v Mariboru na parcelni številki 558/1 k.o. Tezno. Vsa navedena zemljišča so v lasti MO Maribor. Ob parcelni meji lokacije poteka srednjetlačni plinovod z delovnim tlakom 6 bar, ki je primeren za polnilno postajo.

Lokacija CNG postaje v MO Maribor – širše (vir: maps.google.com) Mikrolokacija CNG postaje (vir: maps.google.com) Polnilna postaja


Uvoz in izvoz na postajo je iz Zagrebške ceste v Mariboru. Priključevanje je urejeno na Zagrebško cesto po sistemu desno – desno. V povezavi s sosednjima križiščema je tako možen krožni promet v krogu Špelina-Zagrebška-Poljska-Ptujska cesta.


 

MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS