Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Odpadki

Stranski produkt ali priložnost?

Odpadki so tudi pomembna surovina.

Odpadki niso samo nevšečen stranski produkt sodobnega človeka in velik onesnaževalec okolja, temveč tudi pomembna surovina. Za predelavo in za proizvodnjo energije. Želja Energetike Maribor je sodelovati pri projektih energetske izrabe odpadkov s ciljem ohranjanja naravnih danosti mesta in širše regije ter zagotavljanja najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo storitve.

Vsakoletni elaborat o oblikovanju cene obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda najdete tukaj.