Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Toplota

Proizvodnja in distribucija toplote je naša primarna dejavnost in predstavlja edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

Toplovodno omrežje v Mariboru oskrbuje stanovanja ter priključene industrijske, poslovne in javne objekte.

13.000

Stanovanjskih enot

360

Ostalih odjemnih mest

95.000MWh

Prodane toplotne energije letno

38.000m

Vročevodnega omrežja