Srce mesta!

Stroški ogrevanja

Stroški ogrevanja

Proizvodnja toplote je naša primarna dejavnost in predstavlja edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor.

Prikaz povprečnih stroškov ogrevanja

Podajamo vam izračunane specifične porabe po objektih in področjih:

V letu 2017

V letu 2016

V letu 2015

V letu 2014

V letu 2013

V letu 2012

V letu 2010

V letu 2009

V letu 2008

V letu 2007MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS