Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Iz zgodovine

Preberite več o razvoju mariborskega toplotnega omrežja skozi čas.

Daljinska oskrba s toploto - od leta 1984

Razvoj daljinske oskrbe s toploto in pripravo tople sanitarne vode je na začetku sledil predvsem graditvi novih stanovanjskih naselij na desnem bregu Drave, ki so bila po energetskih zasnovah predvidena za tovrstno oskrbo s toploto. Tako so bili na daljinsko ogrevanje priključeni vsi novozgrajeni stanovanjski objekti v naseljih S 23, Nova vas I, Nova vas II, Borova vas in Studenci I. Vzporedno so se na sistem priključevale tudi večje kotlovnice, ki so oskrbovale stanovanja v naselju Jugomont in na severni veji (to je od Energetike Maribor do reke Drave).

Ogrevanje na levem bregu Drave

Leta 2003 se v sklopu daljinskega ogrevanje Energetike Maribor pojavlja ogrevanje na levem bregu Drave (pripojitev kotlovnice Pristan k osnovnim sredstvom Energetike Maribor), kjer je priključenih nekaj javnih objektov in stanovanjskih zgradb (kopališče Pristan, tehniške fakultete, Dravske terase, Ribiška ulica 2–6, študentski domovi). Leta 2003 je bila zgrajena tudi kogeneracijska naprava za sočasno proizvodnjo toplote in elektrike. Priključna moč električnega dela naprave je 3,030 MW.