Zaradi izredne situacije ne morem plačati položnice. Kaj naj storim?

Svetujemo vam, da v kolikor imate možnost plačevanja položnic preko direktnih obremenitev (trajnik), e-računa ali preko spletne oz. mobilne banke, da se odločite za enega izmed teh načinov plačevanja.

V kolikor te možnosti nimate in ste v celoti odvisni od fizičnega obiska banke, pošte ali mestne blagajne in nimate svojcev, ki bi to naredili namesto vas – bomo takšne primere reševali individualno in v duhu razumevanja trenutne težke situacije. Odjemalce naprošamo, da trenutne izredne situacije ne izrabljajo po nepotrebnem.

Kaj se bo zgodilo, če položnice ne bom plačal do roka plačila?

Takšne situacije bomo izključno v primeru opravičljivih razlogov, katere navajamo v odgovoru na prejšnje vprašanje, reševali individualno in v duhu razumevanja trenutne težke situacije:

  • Za že izstavljene položnice, ki zapadejo v plačilo v času veljave izrednih ukrepov zaradi epidemije in v času veljave teh ukrepov ne bodo plačane, Energetika Maribor v obdobju veljave teh ukrepov ne bo zaračunavala zamudnih obresti.
  • Energetika Maribor bo v obdobju veljave izrednih ukrepov zamaknila opomine za en mesec.

Odjemalce naprošamo, da trenutne izredne situacije ne izrabljajo po nepotrebnem.

Ali bom imel stroške z ogrevanjem, čeprav imam zaprte radiatorje?

Strošek ogrevanja je sestavljen iz dveh postavk:

  • neodvisni (fiksni) stroški, ki so zajeti v obračunski moči, in
  • odvisni (variabilni) stroški, ki predstavljajo porabljeno energijo.

Obračunska moč se obračunava v megavatih (MW) oziroma kilovatih (kW) in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč posameznih toplotnih naprav.

Količina dobavljene toplote se obračunava v megavatnih urah (MWh) oziroma kilovatnih urah (kWh) in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji.

Če poenostavimo, to pomeni, da četudi imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Za več informacij glede delilnikov se obrnite na vašega upravitelja oz. izvajalca delitve.

Želel bi narediti spremembo lastništva/plačnika, vendar ne morem priti do vas. Kaj naj storim?

Za menjavo lastnika oz. plačnika, spremembo naslova, aktivacijo e-račun ali direktne obremenitve (trajnik) v trenutnih razmerah zadošča, če nam izpolnjene in podpisane vloge ali obrazce, ki jih najdete na tej povezavi,  pošljete na elektronski naslov obrazci-em@jhmb.si. Vse izjave lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor.