Ali bom imel stroške z ogrevanjem, čeprav imam zaprte radiatorje?

Strošek ogrevanja je sestavljen iz dveh postavk:

  • neodvisni (fiksni) stroški, ki so zajeti v obračunski moči, in
  • odvisni (variabilni) stroški, ki predstavljajo porabljeno energijo.

Obračunska moč se obračunava v megavatih (MW) oziroma kilovatih (kW) in izhaja iz projektne dokumentacije strojnih napeljav kot nazivna moč posameznih toplotnih naprav.

Količina dobavljene toplote se obračunava v megavatnih urah (MWh) oziroma kilovatnih urah (kWh) in se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, vgrajenim v toplotni postaji.

Če poenostavimo, to pomeni, da četudi imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Za več informacij glede delilnikov se obrnite na vašega upravitelja oz. izvajalca delitve.