Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

05.08.2023

Elektrika in voda se ne razumeta najbolj

V trenutnih izrednih razmerah ob poplavah, smo za vas pripravili nekaj priporočil pri ravnanju z električno energijo oz. električnimi napravami v gospodinjstvih.

Hišno omrežje in elektronske naprave:

  • Hišnega omrežja (napeljave) ne priključujemo na napetost, če so njeni deli poškodovani in/ali zmočeni/premočeni! V primeru, da je prišlo do zalitja z vodo je potrebno hišno instalacijo izklopiti (glavne varovalke ali FID stikalo). Pozor, tudi če izklopite varovalko na vodih, ki vodijo v poplavljene in/ali zmočene dele objekta, zna FID stikalo zaradi stika med ničelnim in ozemljitvenim vodnikom prekinjati (izklapljati). Dela na hišni instalaciji naj izvaja zgolj strokovnjak. Pred ponovno rabo (po sanaciji) je smiselno (in potrebno) vse pregledati s strani strokovnjaka in izvesti meritve.
  • Elektronske naprave (računalniki, polnilniki za telefone, televizorji, radijski aparati (če se napajajo iz vtičnice)…) izklopite iz vtičnic, da v primeru napetostnih sunkov ali ponovne oskrbe z elektriko ob okvari ničelnega vodnika (tveganje napajanja z medfazno napetostjo) ne pride do poškodb naprav/napajalnikov in tudi ogrožanja imovine zaradi tveganja nastanka požara.
  • Zamrzovalno skrinjo in hladilnik odpirate le po potrebi. Zmrznjena hrana v skrinji, ki je ne odpiramo zdrži do 48 ur.
  • Z vsemi napravami ravnate, kot da so pod napetostjo.
  • Pretrganih ali vidno poškodovanih vodov (tako zunaj, kakor tudi v kletnih prostorih, oziroma zalitih delih objektov) ne poskušajte sami premikati ali odstranjevati.
  • Baterijske svetilke in sveče uporabljajte varčno, premišljeno ter zgolj takrat, ko je to zares potrebno (v primeru uporabe sveč upoštevajte tveganje požara).
  • Telefon lahko (če imate primeren polnilnik ali adapter (praviloma) iz 12 V DC na USB (5V DC)) napolnite tudi v vozilu.
  • Ugasnite vse električne naprave (štedilnik, grelna telesa, za začetek tudi električni bojler,…), da ob ponovni vzpostavitvi oskrbe z električno energijo ne pride do nekontroliranega ogrevanja ali drugih neželenih/nepredvidenih delovanj strojev in/ali naprav.

Sončne elektrarne:

V primeru, da je bila v poplavah udeležena fotovoltaika (t.i. sončna elektrarna): fotovoltaični paneli, pokabljenje in konektorji na DC strani, optimizatorji, razsmerniki in/ali kablovod za priklop za AC, jo nemudoma izključite (glavno stikalo naprave) do pregleda in izvedbe meritev ter po potrebi zamenjavi prizadetih sklopov tako, da bo obratovanje varno.

Polnilnice za električna vozila:

V primeru, da je bila v poplavah udeležena polnilnica za baterijsko električno vozilo ali priključni hibrid jo nemudoma izključite do pregleda in izvedbe meritev ter po potrebi zamenjavi prizadetih sklopov tako, da bo obratovanje varno. Pri tem je pomembno to, da izpolnjujejo nekateri polnilniki (na kablu) sorazmerno visok IP (Ingress Protection) zaščite, kar pa na žalost ne velja za vse (predvsem stenske in/ali stebrne) polnilnike – zato pri njihovi (ponovni) rabi (sploh pa takrat, ko vidimo, da se naprava že v osnovi ne odziva tako kot običajno) apeliramo na zdravo mero razuma.

Več glede IP (Ingress Protection) na: IP stopnja zaščite (rittal.com)

Električna vozila:

Glede električnih vozil velja splošno strokovno mnenje, da imajo električni avtomobili topogledno prednost pred motorji z notranjim izgorevanjem saj za svoje delovanje ne potrebujejo zraka, visokonapetostni del z baterijo in pogonskim motorjem pa bi naj bil v ustrezni izvedbi tako, da pri nekem zmernem vodostaju (do 30 cm – odvisno in različno od proizvajalca do proizvajalca) ne bi smel utrpeti poškodb z vodo. Ob tem velja, da imajo baterijska električna vozila (BEV) vrsto samokontrolnih mehanizmov, ki bi morala prepoznati težavo in onemogočiti nesrečo.

Seveda pa takšna vozila niso podmornice in baterijskega električnega vozila, ki je bilo v celoti ali v pomembnem delu potopljeno nikakor ni za zaganjati in ga je smiselno dodobra vnaprej pregledati s strani pooblaščenih strokovnjakov.

Omejitve, ki veljajo za vozila z motorjem na notranje izgorevanje pa veljajo tako tudi za vozila s hibridnim pogonskim sklopom.

Uporaba električnih agregatov:

Kot dopolnitev dodajamo še  povezavo do navodil za varno uporabo električnih agregatov, ki bodo sedaj prav gotovo marsikje v uporabi. Previdno z uporabo le teh.

Vaša Energetika Maribor, srce mesta.

Preberite tudi