Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

04.05.2023

Konec ogrevalne sezone 2022/2023

Glede na vremensko napoved bo v petek, 5. maja 2023, ob 21. uri v Mariboru izpolnjen formalni pogoj za končanje letošnje ogrevalne sezone – 3 dni zapored ob 21. uri zunanja temperatura nad 12 °C. Zaradi napovedanih visokih temperatur za konec tedna bo Energetika Maribor iz Skupine JHMB pričela izklapljati ogrevanje večstanovanjskih objektov že v petek v jutranjih urah. 

V primeru želje po ponovnem vklopu ogrevanja v posameznih objektih lahko to na Energetiko Maribor sporoči upravitelj ali za to določen predstavnik stanovalcev, in sicer preko telefona na št. 02 300 88 00.

Primarna dejavnost Energetike Maribor je izvajanje oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor, kar zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije. Gre za edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor, pri čemer Energetika Maribor oskrbuje s toploto več kot 13.000 gospodinjstev in približno 360 ostalih odjemalcev.

Uporabniki daljinskega ogrevanja v MO Maribor se lahko o začetku in koncu ogrevalne sezone odločijo sami, saj zakonodaja ne predpisuje roka začetka oz. zaključka ogrevalne sezone. Nekdaj je bil začetek oz. konec ogrevalne sezone določen s pravilnikom, kjer je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali manj, zaključi pa, ko je zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri več kot 12 °C. Slednje danes služi kot smernica za neuraden zaključek ogrevalne sezone, ko Energetika Maribor tudi prekine organiziran pristop k ogrevanja v mestu.

Ne glede na to lahko vsi večstanovanjski objekti preko svojih upraviteljev ali z njihove strani javljenih predstavnikov za ogrevanje naročijo izklop ali vklop ogrevanja 365 dni na leto; sistem daljinskega ogrevanja namreč zaradi priprave sanitarne tople vode deluje ves čas.

V novejših objektih s stanovanjskimi toplotnimi postajami (večina večstanovanjskih objektov, zgrajenih po letu 2002), kjer se ogrevanje enot nastavlja individualno na stanovanjskih toplotnih podpostajah posameznih etažnih enot, lahko ogrevanje skozi vse leto regulirajo popolnoma sami. Enako velja tudi za javne in poslovne objekte.

Preberite tudi