Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

20.10.2022

Nad energetsko krizo z obnovljivimi viri za proizvodnjo elektrike in toplote

V skupini Energetike Maribor zasledujemo dolgoročne cilje znižanja izpustov toplogrednih plinov v okolje in izboljšanja kakovosti zraka, ob tem pa tudi ohranjamo sprejemljive cene toplotne in električne energije za občane Maribora.

Energetska učinkovitost in samozadostnost sta ključna projekta vsake regije in države, saj sta ne nazadnje zelo pomembna za ohranjanje naravnih virov in kakovosti življenja. Trendi Evropske unije so zmanjšanje porabe energije, prehod na obnovljive vire in spodbujanje energetske samooskrbe. V skupini Energetike Maribor zasledujemo dolgoročne cilje znižanja izpustov toplogrednih plinov v okolje in izboljšanja kakovosti zraka, ob tem pa tudi ohranjamo sprejemljive cene toplotne in električne energije za občane Maribora. Hkrati želimo v sklopu strateškega partnerstva vodilnih lokalnih energetskih podjetij z izvedbo skupnih projektov Mariboru povrniti vlogo v elektroenergetiki, kakršno je nekoč že imel.

Župan MO Maribor Saša Arsenovič in podžupan MO Maribor dr. Samo Peter Medved si skupaj z direktorjem Javnega holdinga Maribor mag. Andrejem Rihterjem in direktorjem javnega podjetja Energetika Maribor mag. Borisom Novakom še posebej prizadevata za obvarovanje meščanov v obdobju energetske krize. V odgovor na energetsko krizo in rast gibanja cen energentov pripravljamo tri pomembne projekte uvajanja obnovljivih virov energije v proizvodnjo elektrike in toplote na območju Mestne občine Maribor. Gre za projekte izgradnje osmih sončnih elektrarn za samooskrbo, največjo sončno elektrarno v Sloveniji na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje in projekt visokotemperaturne toplotne črpalke Pristan. Projekti bodo igrali ključno vlogo pri znižanju stroškov električne in toplotne energije v mestu ter bistveno povečali energetsko neodvisnost MOM.

Samooskrbne sončne elektrarne na osmih javnih objektih

Osem objektov, ki razpolagajo z zadostno strešno površino za namestitev rentabilnih sončnih elektrarn, bo delovalo po principu samooskrbe s ciljem zmanjšanja odjema električne energije iz elektroenergetskega sistema in posledično znižanja stroška električne energije. Projekt zajema sedem osnovnih šol in dom starejših občanov Dom pod gorco. Ta projekt bo občini zagotovil fiksno ceno električne energije za naslednjih 15 let z možnostjo prenašanja viškov proizvedene električne energije drugim objektom v lasti MOM, katerih strešne površine niso primerne za proizvodnjo električne energije. Glede na trenutne in projicirane cene električne energije je umestitev sončnih elektrarn smiselna tako z vidika možnega prihranka pri letnem strošku za električno energijo kot z vidika doseganja vsaj delne samooskrbe. Izvedba projekta je planirana v drugi polovici leta 2023.

Sončna elektrarna na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje (ZOOP)

Na pobudo podjetja Energija in okolje (v 100-odstotni lasti Energetike Maribor) je dozorela ideja velikega energetskega projekta izkoriščanja obnovljivih virov energije na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje.

Projekt se razvija v partnerstvu z Dravskimi elektrarnami Maribor in OVEN – Elektro Maribor. Vizija je Maribor in njegovo energetsko politiko ter bilanco postaviti v sam vrh slovenskih občin, ki se trudijo doseči ogljično nevtralnost in učinkovit zeleni prehod. Projekt predstavlja rezultat večletnega dela na energetskem izkoriščanju degradiranih površin, ki mestu Maribor v resnici predstavljajo strošek in skrb. Opuščeno odlagališče odpadkov, ki leži ob Puhovi ulici v mestni četrti Pobrežje, zaradi svoje lege in velikosti nudi odlično priložnost za postavitev velike sončne elektrarne in pripadajoče energetske infrastrukture. Na 17 hektarih zemljišča, v glavnem v lasti MOM, nameravamo postaviti 10-megavatno sončno elektrarno, katere 25 % zmogljivosti bo namenjenih gospodinjskim odjemalcem na območju lokalne skupnosti. Sončna elektrarna bo vključena v center vodenja Dravskih elektrarn Maribor. Tako bo moč doseči sinergijske učinke z znanjem, izkušnjami in ugledom največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Načrtovani projekt bo vzorčni primer sodelovanja energetskih podjetij in lokalnih oblasti v regiji. Pri tem bo lokacija primerna še za ostale aktualne energetske rešitve, saj bo moč načrtovati infrastrukturo hitrih polnilnic za električna vozila, ki je zaradi bližine avtocestnega priključka gotovo smiselna.

Visokotemperaturna toplotna črpalka v sistemu daljinskega ogrevanja

Kot odgovor na negotovost trga fosilnih goriv, predvsem plina, ki trenutno predstavlja večinski vir energije za proizvodnjo toplote v sistemu daljinskega ogrevanja Maribora, sta v izvajanju projekta visokotemperaturne toplotne črpalke (VTČ) Pristan in sončna elektrarna (SE) Pristan.

V novi VTČ bo kot vir topote uporabljena toplota Drave, pri čemer bo zajeta voda po oddaji toplote vrnjena nazaj v reko. VTČ bo proizvodni vir, ki bo v poletnem obdobju v celoti nadomestil v plinskih kotlih proizvedeno toploto.

Znižanje stroška ravnanja z blatom za občane

Kot družbeno odgovorno podjetje se Energetika Maribor iz Skupine JHMB dobro zaveda, da se s krizo in povečanjem stroškov trenutno sooča vsako posamezno gospodinjstvo ne samo v MOM, temveč tudi širše v regiji; zato kljub težavam, s katerimi se sedaj soočamo tudi sami, ob splošnih podražitvah ne želimo še dodatno obremeniti gospodinjstev, četudi bi bile podražitve oziroma nespremenjena cena ravnanja z blatom, glede na situacijo na trgu, povsem upravičene.

Mestni svet MOM je tako na predlog Energetike Maribor na seji 18. 10. 2022 potrdil znižanje cene komunalne storitve ravnanja z blatom s centralne čistilne naprave Maribor, in sicer za 5 %, kar na planske količine za prihodnje obdobje pomeni prihranek za občane v višini 127.228 EUR. Hkrati se ob teh količinah načrtuje pozitiven poslovni izid 67.805 EUR, ki se bo upošteval pri izračunu nove cene. Tako neposreden prihranek znaša 195.032 EUR.

Pri pogajanjih s pogodbenim izvajalcem, podjetjem Surovina, smo posredno prihranili 128.668 EUR in še dodatnih 197.470 EUR, do katerih bi pogodbeni izvajalec za prevzem blata bil upravičen, a se je po pogajanjih temu kot družbeno odgovorno mariborsko podjetje odpovedalo.

Preberite tudi