Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

03.01.2024

Nujna prilagoditev cen toplote kot posledica cen energentov in energije

Energetika Maribor iz Skupine JHMB je s 1. 1. 2024 prilagodila variabilni del cene toplote zaradi spremenjenih cen energentov in energije. Nova cena pa ne pomeni doseganja priznane stroškovne cene, kot jo na podlagi metodologije opredeli Agencija RS za energijo. Fiksni del cene medtem ostaja nespremenjen.

Nova cena za gospodinjski odjem znaša 134,18756 EUR/MWh z DDV (prej 113,46589 EUR/MWh z DDV). Za industrijski oz. poslovni odjem pa variabilni del cene znaša 192,40788 EUR/MWh z DDV (prej 131.50853 EUR/MWh z DDV).

Energetika Maribor še nadalje ostaja zavezana ohranjanju najvišjih standardov okoljske odgovornosti in zagotavljanju čistega zraka za mesto Maribor tudi v konicah ogrevalne sezone. Za razliko od nekaterih preostalih distributerjev (ki pridobivajo toploto tudi s trdnimi fosilnimi gorivi in tako prispevajo k znatnejši koncentraciji škodljivih trdnih delcev v zraku) namreč kot vstopni energent uporablja zemeljski plin, ki na splošno velja za čist energetski vir.

Kljub povišanju variabilnega dela cene ogrevanja za 18 % pa naši izračuni kažejo, da bo v primeru ogrevanja povprečnega slovenskega stanovanja velikosti 69 m2 z obračunsko močjo 6,0 kW strošek ogrevanja pri temperaturnih podatkih za minulo leto višji za 128 EUR na letni ravni. To pomeni 12 % več, kot bi znašali stroški po trenutnem ceniku (oz. ceniku preteklega obdobja). Po našem modelu bo tako letni strošek znašal okvirno 1.140 EUR za omenjeno povprečno veliko stanovanje (kot ga za izračun uporablja AGEN-RS), za enako veliko mariborsko povprečno stanovanje pa bi bil ocenjen letni strošek 875 EUR. Glede na cene po preteku zamejitve čez poletje, ko je znašala cena variabilnega dela za gospodinjski odjem 127,69980 EUR brez DDV oz. 155,79376 EUR z DDV ter za negospodinjski odjem 161,73943 EUR brez DDV oz. 197,32210 EUR z DDV, pa o podražitvi za gospodinjski odjem niti ne bi mogli govoriti.

Energetika Maribor se venomer prilagaja razmeram na trgu energentov in energije. Trenutne okoliščine, zlasti cene zemeljskega plina ob manj ugodnih odkupnih cenah električne energije (iz soproizvodnje) in manj sprejemljivih obratovalnih podporah, ki jih zaradi nizke referenčne cene elektrike po metodologiji za izračun v letu 2024 praktično ne bo, pa od družbe terjajo vnovično prilagoditev.

Hkrati sporočamo, da Energetika Maribor še naprej ostaja eden izmed učinkovitejših sistemov daljinskega ogrevanja v regiji, saj več kot polovico distribuirane toplote proizvede na učinkovit način in s trendom naraščajočega deleža zelene energije. Med drugim je namreč v oktobru 2023 v vročevodno omrežje vključila visokotemperaturno toplotno črpalko Pristan, ki proizvaja toploto za napajanje sistema ogrevanja mesta približno od pomladi do pozne jeseni. Sistem VTČ Pristan je prvi korak na poti k diverzifikaciji proizvodnih virov (umiku od fosilnih goriv) v podjetju, ki v mestu Maribor oskrbuje skoraj 14.000 stanovanjskih in poslovnih enot. S tem Energetika Maribor še dodatno krepi strategijo trajnostne rabe energije v mestu Maribor.

Za vsa pojasnila o dejavnikih sprememb cen toplote je na voljo tudi posebna spletna stran toplota.jhmb.si, kjer lahko uporabniki na podlagi primerljivega preteklega obdobja izračunajo novo ceno toplote za svoje odjemno mesto.

Ceniki so dostopni preko spleta – tukaj.

Preberite tudi