Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

27.06.2024

Spodbujanje solarne sončne revolucije s pomočjo Solar4CE-Cities

Projekt Solar4CE-Cities (Solar for Circular Economy Cities) je iniciativni projekt Evropske unije, katerega cilj je pospeševanje prehoda k trajnostnim mestom s poudarkom na uporabi solarne energije in krožnem gospodarstvu.

Projekt Solar4CE-Cities (Solar for Circular Economy Cities) je iniciativni projekt Evropske unije, katerega cilj je pospeševanje prehoda k trajnostnim mestom s poudarkom na uporabi solarne energije in krožnem gospodarstvu.

Namen projekta:

Solar4CE-Cities se osredotoča na integracijo solarne energije v mestne infrastrukture z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa in spodbujanja krožnega gospodarstva. Projekt vključuje razvoj in implementacijo novih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo boljšo izrabo obnovljivih virov energije in povečujejo energetsko učinkovitost mest.

Partnerji in sodelujoči:

V projektu sodelujejo različni partnerji, vključno z univerzami, raziskovalnimi inštituti, podjetji in mestnimi oblastmi iz različnih držav EU. Ta sodelovanja omogočajo izmenjavo znanja, izkušenj in najboljših praks, kar pospešuje inovacije in izboljšave v energetskem sektorju.

Vodilni partner projekta je Občina Budimpešta – Oddelek za podnebje in okoljske zadeve in Oddelek za javna naročila in vodenje projektov (Budimpešta, Madžarska), ostali projektni partnerji so Občina Videm – Urad za financiranje EU (Udine, Italija) , Javni holding Maribor – Energetika Maribor (Maribor, Slovenija), Oeko- institut – Inštitut za aplikativno ekologijo (Freiburg, Nemčija) ter Inštitut za energetiko in elektromotorne pogone – Skupina za energetsko ekonomiko (Dunaj, Avstrija).

Trajanje projekta: junij 2024 – maj 2027

Pričakovani rezultati:

  • Povečanje deleža solarne energije v skupni energetski bilanci mest.
  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal.
  • Spodbujanje inovacij in ustvarjanje novih delovnih mest v zelenem sektorju.
  • Bolj trajnostna in odporna urbana okolja, ki lahko bolje odgovorijo na izzive podnebnih sprememb.

Projekt nadaljuje pretekla prizadevanja za implementacijo OVE v mestne koncepte, kjer je bil poudarek na vzpostavljanju omrežij z uporabo okolju prijaznih tehnologij.

Vloga Energetike Maribor/Javnega holdinga Maribor v projektu

Energetika Maribor bo izdelala študijo možnosti samooskrbe z energijo in vključitve polnilnic za e-mobilnost na javnih objektih v mestu Maribor.

Študija bo predstavila ocenjeni potencial javnih objektov v MOM za postavitev sončnih elektrarn in proizvodnjo električne energije za »hišno« rabo. Hkrati se študija ukvarja tudi z umestitvijo e-polnilnic v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in umestitvijo baterijskega hranilnika energije za boljši izkoristek celotnega sistema.

V drugi fazi študije bo izdelana podrobna tehnično-ekonomska analiza možnosti postavitve sončne elektrarne, polnilne postaje in evalvacija postavitve baterijskega hranilnika energije na objektu. Preverjen bo kotel »power to heat« za pretvarjanje konic energije iz fotovoltaike v toploto za uporabo znotraj stavbe.

Obstaja tudi možnost prodaje proizvedene toplote lokalnemu distributerju daljinskega ogrevanja preko daljinskega toplovodnega omrežja, priključenega na objekt. S tovrstnim sistemom bomo preprečili vnos energijskih konic v elektroenergetsko omrežje. Ta del študije bo izdelan na primeru javne športne dvorane v mestu Maribor (Dvorana Tabor). To bo primer povezovanja sektorjev med sektorjema električne energije in daljinskega ogrevanja ter samoporabe energije na lokaciji.

Več o projektu: Reducing barriers for prosumers of solar energy in cities – Interreg Central Europe (interreg-central.eu)

JHMBENERGETIKASKUPINA JHMB

Preberite tudi