Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

16.10.2023

Vključevanje ogrevanja večstanovanjskih objektov 17. 10. 2023

Energetika Maribor iz Skupine JHMB je danes sprejela odločitev, da bo z vključevanjem ogrevanja večstanovanjskih objektov pričela že jutri, 17. 10. 2023, v jutranjih urah.

Formalni pogoj za pričetek kurilne sezone in vključitev vseh večstanovanjskih objektov v režim ogrevanja Energetike Maribor bo po kratkoročni vremenski napovedi izpolnjen v sredo, 18. 10. 2023, ob 21. uri, ko bo 3 dni zapored ob omenjeni uri zunanja temperatura pod 12 °C. Ker je nato za četrtek že napovedana večja, a kratkotrajnejša otoplitev, je glede na tokratno hitro in močno ohladitev brez prehodnega obdobja nesmotrno čakati z vklopom ogrevanja do 18. 10.; še posebej zaradi časovnega okvirja, potrebnega za zagon vseh odjemnih mest, fizične preveritve delovanja na odjemnih mestih in potrebe po odzračevanju sistemov ogrevanja v objektih, ki zahtevajo vsaj minimalen čas konstantnega obratovanja brez prekinitev.

Iz razloga zagotovitve normalnega procesa vklopa in odprave motenj na začetku ogrevalne sezone ter zagotovitve udobja odjemalcem zaradi netipične močne ohladitve je Energetika Maribor iz Skupine JHMB danes sprejela odločitev, da bo z vključevanjem ogrevanja večstanovanjskih objektov pričela že jutri, 17. 10. 2023, v jutranjih urah. Tako bo predvidoma do popoldneva že vzpostavljeno ogrevanje v vseh večstanovanjskih objektih, vključenih v sistem daljinskega ogrevanja Mestne občine Maribor.

V primeru, da predstavniki etažnih lastnikov ne želijo ogrevanja, lahko to sporočijo Energetiki Maribor na dežurno telefonsko številko za sprejemanje reklamacij in naročanje ogrevanja 02 300 88 00.

Preberite tudi