Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

13.10.2023

Začetek nove kurilne sezone v MO Maribor najverjetneje 18. oktobra

Sistem daljinskega ogrevanja Mestne občine Maribor je v stalnem celoletnem pogonu in omogoča celodnevno ogrevanje vseh nanj priključenih objektov 365 dni v letu.

Neuradno smo sicer z ogrevanjem posamičnih objektov že vstopili v kurilno sezono in smo polno pripravljeni na vsesplošni vklop. Glede na trenutno vremensko napoved Agencije RS za okolje bo 17. 10. 2023 ob 21. uri zelo verjetno izpolnjen dodatno formalni pogoj za pričetek ogrevalne sezone – 3 dni zapored ob 21. uri zunanja temperatura pod 12 °C. Glede na vremensko napoved svetujemo predstavnikom odjemalcev, da razmislijo o pričetku ogrevanja že v nedeljo, 15. 10. 2023, in to sporočijo Energetiki Maribor.

Energetika Maribor iz Skupine JHMB bo naslednji dan po izpolnitvi pogoja za pričetek kurilne sezone tudi večstanovanjskim objektom, iz katerih do takrat ne bodo naročili pričetka ogrevanja na dežurno telefonsko številko podjetja za sporočanje sprememb režimov ogrevanja (02 300 88 00), vključila ogrevanje objekta. V večstanovanjskih objektih, ki tudi po izpolnitvi formalnega pogoja in vključitvi ogrevanja tega še ne bi potrebovali, lahko preko svojih predstavnikov oz. upraviteljev na navedeno telefonsko številko sporočijo prekinitev ogrevanja.

Pri novejših večstanovanjskih objektih (večinoma zgrajenih po letu 2005), kjer imajo etažni lastniki interni sistem ogrevanja s stanovanjskimi toplotnimi podpostajami s pretočno pripravo sanitarne tople vode in je njihov interni sistem v stalnem pogonu, je omenjeno pravilo brezpredmetno. V teh primerih namreč etažni lastniki sami odločajo o režimu ogrevanja etažnih enot preko nastavitev regulacijskih elementov v svojih stanovanjih, neodvisno od ogrevalne sezone.

Vsi ostali poslovni, javni in individualni stanovanjski objekti si lahko vklapljajo oz. izklapljajo svoje sisteme ogrevanja samostojno v skladu s trenutnimi potrebami. Če potrebujejo pomoč ob vklopu, izklopu ali spremembi režima ogrevanja, lahko lastniki ali predstavniki teh objektov to prav tako sporočijo na dežurno telefonsko številko 02 300 88 00.

Do tega trenutka je bilo ogrevanje v MO Maribor že vklopljeno zgolj na dveh odjemnih mestih, za ponedeljek pa je naročena asistenca pri vklopu ogrevanja še na treh lokacijah. Je pa Energetika Maribor v polni pripravljenosti na morebitna večja naročila ogrevanja. Že ves mesec namreč dela na dežurni službi distribucije v zimskem turnusu (prisotnost od 7. do 22. ure z nočno pripravljenostjo na domu za potrebe nujnih intervencij).

Prav tako bo do izpolnitve formalnega pogoja za začetek kurilne sezone preko klicev na dežurno številko spremljala odzive etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov in se v primeru večjega števila zahtev po predčasni vključitvi po posvetovanju z upravitelji in njihovem informiranju lahko odločila tudi za predčasni vklop ogrevanja. Pravilo po sporočanju izklopa ogrevanja pa bo seveda veljalo tudi ob predčasnem vklopu.

Preberite tudi