Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

11.11.2019

Zaključek investicij Energetike Maribor v ukrepe URE in uvajanja OVE

Energetika Maribor, Mestna občina Maribor in Ministrstvo za infrastrukturo RS smo 8. novembra svečano otvorili in predstavili nove investicije v ukrepe učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. je v skladu s svojo razvojno strategijo zagotavljanja visoko učinkovite proizvodnje toplotne energije v zadnjih dveh letih izvedla vrsto investicij z namenom učinkovitejše rabe energije , zmanjšanja toplogrednih plinov in uvajanju obnovljivih virov energije.

Na otvoritvi so bila predstavljena večja investicijska vlaganja v zadnjih dveh letih (skupaj cca. 3,5 mio. EUR):

  • Izgradnja sončnih sprejemnikov toplote z nazivno toplotno močjo 140 kW, ocenjena letna proizvodnja cca. 65 MWh/leto toplotne energije; zmanjšanje izpustov CO2 – 17 ton/leto.
  • Obnova črpališča: zamenjava 10 dotrajanih velikih črpalk z novimi – bistveno manjša poraba električne energije in manjši stroški vzdrževanja.
  • Zamenjava starih kotlov z novimi kotli na zemeljski plin (2 x 26 MW) – povečan izkoristek za cca. 5% – ustrezno zmanjšanje rabe fosilnega goriva in zmanjšanje emisij TGP.
  • Hranilniki toplote 5 x 200 m3 vode – zmanjšanje izpustov CO2 – cca. 4.500 ton/leto; prihranek primarne energije cca. 14.500MWh/leto.
  • Obnova in nakup nove SPTE naprave – skupaj 1,8 MW elektrike in 1,6 MW toplote.

Za ustrezne in ažurne odzive na dinamične družbene in tehnološke spremembe, podjetje veliko pozornost namenja odprtosti podjetja in sodelovanju z zunanjim okoljem. Tako aktivno deluje na nivoju lokalne skupnosti in širše v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, podjetji, Univerzo v Mariboru, Ljubljani in Zagrebu, Energetsko zbornico Slovenije, Sekcijo za daljinsko ogrevanje, Agencijo za energijo, Štajersko gospodarsko zbornico (Regijsko sekcijo za energetsko področje), Institutom Jožef Stefan ter drugimi organizacijami in društvi v okviru projektov uvajanja novih energentov iz obnovljivih virov energije (OVE) v proces proizvodnje toplotne energije, izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, projektu krožnega gospodarstva in optimizaciji poslovnih procesov.

Velika vizija in želja skupine Energetika Maribor v prihodnosti je skupaj z lastnikom MOM, voditi dobro koncipirano in jasno začrtano politiko energetskega razvoja v Mestni občini Maribor in ob tem slediti našemu skupnemu poslanstvu: Zanesljivo zadovoljevanje potreb po prijazni energiji!

Slavnostni govorniki na otvoritvi so bili mag. Alenka Bratušek, Ministrica za infrastrukturo RS, Aleksander Saša Arsenovič, župan mestne občine Maribor ter mag. Alan Perc, direktor Energetike Maribor.

Preberite tudi