Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Certifikat finančne zanesljivosti

Energetika Maribor v elitni skupini gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Certifikat finančne zanesljivosti je listina, ki jo izdaja Prva bonitetna agencija tistim gospodarskim subjektom, za katere na podlagi strokovnih kriterijev presodi, da njihovi računovodski izkazi in nekatera druga dejstva ekonomske narave kažejo, da gre za gospodarski subjekt, katerega finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka plačilne nesposobnosti praktično ničeln.

Poročilo k certifikatu finančne zanesljivosti

Report to the Certificate of Financial Reliability