Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Zavezani smo kakovosti in vašemu zadovoljstvu!

V Energetiki Maribor stremimo h kakovosti storitev, ki jih ponujamo.

Temelj naše politike kakovosti predstavljajo vrednote in poslanstvo podjetja. Zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank med drugim izkazujemo s certifikatom ISO 9001.

ISO 9001 je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization) v letu 2015.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti. Njihova uporaba v praksi omogoča organizacijam dokazovanje zmožnosti za dosledno zagotavljanje izdelkov in storitev skladno s postavljenimi zahtevami in izboljševanje zadovoljstva odjemalcev. S tem daje osnovo za uspešnejše poslovanje.

Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti. Standard temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse.

Certifikat ISO 9001:2015 – Energetika Maribor