Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Osebna izkaznica

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Skrajšano ime firme: Energetika Maribor d.o.o.

Sedež: Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

T: +386 (0)2 300 88 00
E-pošta: info@energetika-mb.si

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št. 1/00753/00.

Transakcijski računi

Addiko Bank d.d.: IBAN SI56 3300 0000 4822 734
Sparkasse d.d.: IBAN SI56 3400 0101 6453 955
Nova KBM d.d.: IBAN SI56 0451 5000 1418 648
NLB d.d.: IBAN SI56 0287 8026 0891 508
SKB d.d.: IBAN SI56 0313 2100 0002 960

Ostali podatki

Osnovni kapital: 1.011.099,98 EUR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor
Lastništvo: 100-odstotno v lasti Javnega holdinga Maribor d.o.o.
Šifri dejavnosti: 35.300 in 35.220
Matična številka: 5107199
Davčna številka: SI77722922
Razvrstitev družbe: srednja družba