Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Seznam javnih naročil

Preverite seznam oddanih javnih naročil.

Na osnovi 2.odstavka 21.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je Energetika Maribor dolžna kot naročnik objaviti seznam oddanih javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1.odstavka 21.člena (50.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 100.000 EUR za javno naročilo gradenj) ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.