Srce mesta!

Seznam oddanih javnih naročil

SEZNAM ODDANIH JAVNIH NAROČIL

Na osnovi 2.odstavka 21.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je Energetika Maribor dolžna kot naročnik objaviti seznam oddanih javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1.odstavka 21.člena (50.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 100.000 EUR za javno naročilo gradenj) ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV.

2016: Seznam oddanih javnih naročil po 2.odstavku 21.člena ZJN-3

2017: Seznam oddanih javnih naročil po 2.odstavku 21.člena ZJN-3

2018: Seznam oddanih javnih naročil po 2.odstavku 21.člena ZJN-3MOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS