Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Vizija, poslanstvo, strateške usmeritve

Vizija

Okolju in uporabnikom prijazno regionalno podjetje za zadovoljevanje energetskih potreb in zagotavljanje enostavnosti bivanja ter pozitivne prihodnosti.

Poslanstvo

Zagotavljamo zanesljivo zadovoljevanje potreb uporabnikov po prijazni energiji.

Strateške usmeritve

  • Izvajanje javne službe oskrbe (proizvodnja in distribucija) s toploto v Mestni občini Maribor.
  • Svetovalna dejavnost na področju energetike.
  • Raziskave in razvoj na področjih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, koristne izrabe odvečne toplote in energetske izrabe odpadkov.
  • Vključevanje v koncept krožnega gospodarstva.

Politika kakovosti

Strokovnost, poštenost, iskrenost, timsko delo, čisto okolje in za bivanje prijazno mesto, zadovoljstvo kupcev in vseh prebivalcev mesta, partnerski odnos z mestom in delo s čim manj birokracije so naše osnovne vrednote, ki skupaj s poslanstvom po zanesljivem zadovoljevanju potreb uporabnikov po prijazni energiji in vizijo okolju in uporabnikom prijaznega podjetja za zadovoljevanje energetskih potreb in zagotavljanja enostavnosti bivanja ter pozitivne prihodnosti, predstavljajo temelje naše POLITIKE KAKOVOSTI.

Vsi zaposleni se trudimo k udejanjanju temeljnih ciljev poslovne politike podjetja, ki hkrati predstavljajo tudi CILJE politike kakovosti:

  • ZANESLJIVOST ENERGETSKE OSKRBE temelji na uporabi kakovostne energetske opreme in naprav, nenehnega posodabljanja ter zagotavljanja rednega in strokovnega vzdrževanja.
  • EKOLOŠKA OSVEŠČENOST – USMERITEV V OKOLJU PRIJAZNE ENERGENTE temelji na proizvodnji toplotne energije iz alternativnih virov (biomasa, sončna energija, bioplin), energetski izrabi odpadkov in uporabi stisnjenega zemeljskega plina ali biometana v prometu.
  • SKRB ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST temelji na širitvi visokoučinkovitega sistema daljinskega ogrevanja, uvajanju novih tehnologij z visokimi izkoristki in svetovalni dejavnosti s poudarkom na učinkoviti rabi energije.
  • SKRB ZA POSLOVNO USPEŠNOST temelji na diverzifikaciji rabe energentov in tehnologije proizvodnje ter s tem fleksibilnosti koriščenja s ciljem ekonomske učinkovitosti.
  • PRIPADNOST IN POVEZANOST Z MESTOM temelji na izgradnji partnerskega in zaupanja vrednega odnosa z vsemi zainteresiranimi javnostmi (Mestna občina Maribor, odjemalci, poslovni partnerji, zaposleni).

Učinkovit sistem vodenja kakovosti je osredotočen na odjemalce, tako da se upoštevajo priložnosti in tveganja, ki pomembno vplivajo na izvajanje storitev in s tem zadovoljevanje potreb odjemalcev.

IN KJE SMO LAHKO ŠE BOLJŠI

Skozi sistem vodenja kakovosti redno spremljamo kazalnike in cilje, jih analiziramo in ukrepamo s ciljem večje zanesljivosti dobave, zagotavljanja čistega okolja, brezskrbnosti bivanja za naše odjemalce, zagotavljanja ustvarjalnega in motivirajočega delovnega in poslovnega okolja. Ob temu pa nenehno prepoznavamo in sprejemamo priložnosti, analiziramo s tem povezana tveganja in sprejemamo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj.