Preskoči na vsebino

Prosim posodobite vaš brskalnik!

Splošni akti

Seznanite se s splošnimi akti, novimi sistemskimi obratovalnimi navodili ter tehničnimi zahtevami.

Sistemska obratovalna navodila (SON) so splošni akt (predpis), izdan na podlagi javnega pooblastila iz 297. člena Energetskega zakona in soglasja Agencije Republike Slovenije za energijo, z dne 24. 8. 2018, ki predpisujejo pogoje uporabe in izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplote.

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor predstavljajo predpisano vsebino pogodb z odjemalci in v skladu z drugim odstavkom 17. člena Obligacijskega zakonika dopolnjujejo ali stopajo na mesto pogodbenih določil, ki niso v skladu z njimi.

Na podlagi drugega odstavka 519. člena EZ-1 in 113. člena SON se z dnem uporabe Sistemskih obratovalnih navodil, to je s 1. 1. 2019, prenehajo uporabljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema omrežja Mestne občine Maribor, Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor, Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor in Tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje.

Aktualni splošni akti:

Sistemska obratovalna navodila

za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor.

(Ur. l. RS, št. 74/2018) povezava na Uradni list RS

Tehnične zahteve

za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem lahko najdete tukaj.

Splošni akti veljavni do 31. 12. 2018:

Splošni pogoji

za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor.

(Ur.l.RS, št. 20/2006), povezava na Uradni list RS

Tarifni sistem

za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor.

(Ur.l.RS, št. 20/2006), povezava na Uradni list RS

Sistemska obratovalna navodila

za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Maribor.

(Ur.l.RS, št. 65/2007), povezava na Uradni list RS