Srce mesta!

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Smo motivirani in imamo znanje za zagotavljanje zanesljivosti delovanja in kakovostno opravljanja storitev. Naš cilj je aktivna skrb za okolje in trajnosti razvoj podjetja.

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Skrajšano ime firme: Energetika Maribor d.o.o.

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vl. št. 1/00753/00 za opravljanje naslednjih dejavnosti:

35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
52.100 Skladiščenje
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

Osnovni kapital: 1.011.099,98 EUR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor
Lastništvo: 100-odstotno v lasti Mestne občine Maribor
Šifri dejavnosti: 35.300 in 35.220
Matična številka: 5107199
Davčna številka: SI77722922
Razvrstitev družbe: srednja družbaMOBILNA ENERGETIKA

mobilna slika

https://m.energetika-mb.si

Navodila Mobilna Energetika (1.1 MB)

VPRAŠAJTE NAS

KAKO DO NAS

KAKO DO NAS